Γνωριμία με το αρχαιολογικό μουσείο της Λευκάδας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδος από το 1999. Φιλοξενεί τα αρχαιολογικά ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Νηρίκου και τις ανασκαφές στο Νυδρί, την Χοιροσπηλιά της Ευγήρου, την Ασβότρυπα στο Φρύνι, το Μεγανήσι και άλλα μέρη του νησιού. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο από τη μέση Παλαιολιθική εποχή μέχρι τους ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Αποτελείται από τέσσερις αίθουσες:
Στην Α’ αίθουσα υπάρχουν ευρήματα από τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των κατοίκων στους ιστορικούς χρόνους (τοπογραφία της αρχαίας πόλης, κατοικίες, άρτος, ελιά-λάδι, οίνος, εμπόριο, αλιεία, υφαντική, νομίσματα, μουσική).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν στην μουσική: χάλκινα κλειδιά αυλών που βρέθηκαν ως κτερίσματα σε τάφους και ένα χελώνιο και οστέινα κλειδιά αρχαίας λύρας με την αναπαράσταση της από τον Ηπειρώτη καλλιτέχνη Γιώργο Πολύζο.

Στην Β΄ αίθουσα υπάρχουν κείμενα αρχαίων φιλολογικών μαρτυριών σχετικά με τις αρχαίες θεότητες του νησιού, που συνοδεύονται με πήλινα ειδώλια και πλακίδια με αναπαραστάσεις τους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει ένας σφραγιδόλιθος των ύστερων κλασικών χρόνων που παριστάνει την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία-ταύρο.

Στην Γ΄ αίθουσα υπάρχουν ευρήματα που σχετίζονται με ταφικά έθιμα. Επιτύμβιες στήλες, λίθινες τεφροδόχοι, κάλπες και κτερίσματα κυρίως από τα νεκροταφεία της αρχαίας πόλης αποτελούν τους θησαυρούς του συγκεκριμένου τμήματος, με το αφιέρωμα να ολοκληρώνεται με αναπαράσταση τμήματος του αρχαίου νεκροταφείου.

Στην Δ΄ αίθουσα του μουσείου εκτίθενται τα ευρήματα του W. Doerpfeld που αφιέρωσε πολλά χρόνια ανασκαφών στο νησί υποστηρίζοντας την θεωρία του ότι η Λευκάδα είναι η Ομηρική Ιθάκη. Υπάρχουν λίθινα εργαλεία της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής, με τις αιχμές των ακοντίων και έναν ημιτελή χειροπέλεκυ Αχελαίας τεχνολογίας να κεντρίζουν την προσοχή. Στην συνέχεια, αγγεία και όστρακα διαφόρων ρυθμών κεραμικής, πήλινα ειδώλια και λίθινα εργαλεία αποτελούν τα ευρήματα της Νεολιθικής Εποχής. Από την Εποχή του Χαλκού υπάρχουν χάλκινα εργαλεία και όπλα, αγγεία, λίθινα εργαλεία και αναπαραστάσεις κοσμημάτων από τους τύμβους της Πρωτοελλαδικής περιόδου στο Στενό Νυδριού, που ο Doerpfeld τοποθετεί την πρωτεύουσα της Ομηρικής Ιθάκης, καθώς και ευρήματα από τάφους της Μεσοελλαδικής περιόδου.

Διεύθυνση:
Α. Σικελιανού & Ν. Σβορώνου 1, Λευκάδα
Είναι ανοιχτό καθημερινά εκτός Δευτέρας (08:00 – 14:45)
Γενική είσοδος: 2€,  Φοιτητική: 1€ (από 1-11-2016 έως 31-3-2017 1€ για όλους)
Πληροφορίες: +30 2645021635